متن عاشقانه

جهنم یعنی

جهنم یعنی

جهنم یعنی؛ وابستگی به قضاوت دیگران! افراد بسیار زیادی در جهان هستند که در جهنم به سر می‌برند زیرا سخت وابسته به داوری دیگرانند.

ادامه مطلب

من‌کسی‌ رادارم

من‌کسی‌ رادارم

من‌کسی‌ رادارم که‌با بسٺن ‌چشمانم 💞حس‌ قشنگ‌ نگاهش رااحسـاس‌میکنم ✨بوی‌نفسهایش‌رامیشنوم من‌کسی‌رادارم کـه 💞حتی‌وقـٺ‌نـبودنم عاشقـم ‌اسـٺ ✨عشـق یعنی همین

ادامه مطلب

من با چشم

من با چشم

مـنـ بـا “چشـمـ” 💛○°بـه حـ ـرفـ هـایٺـ 💗○°گـ ـوشـ میـدهـ 💛○°وقٺـ ـی حـ ـرفـ میـزنـی 💗○°چشـ ـمانٺـ حـ ـرف نـدارنـد

ادامه مطلب