متن های عاشقانه

سری دوم نوشته های اختصاصی عاشقانه از کافه عشق

سری دوم نوشته های اختصاصی عاشقانه از کافه عشق

سری دوم نوشته های اختصاصی عاشقانه از کافه عشق شازده کوچولو گفت: بعضی کارا بعضی حرفا بدجور دل آدمو آشوب میکنه.. گل گفت: مثل چی؟ شازده کوچولو گفت: مثل وقتی که میدونی دلم برات بی قراره و کاری نمیکنی! ادامه مطلب

ادامه مطلب