بایگانی برچسب ها: متن زیبای عاشقی

عکس های جورباجور عاشقانه

عکس های جورباجور عاشقانه

عکس های جورباجور عاشقانه ماهی عاشق دریا شده بود. دریا گفت : می توانی از تُنگ دل بکنی …؟! ماهی گفت : دل می کنم  به شرطی  که تو هم برای همیشه مال من باشی. دریا قبول کرد و تمام ماهی و پرنده هایی که همراهش بودند … به رودها و دریاچه های اطراف فرستاد. ماهی سرخی ماند و دریای که بیش از حد بزرگ بود. کمی شنا کرد …. گشت، ولی کلافه شد . رو به دریا کرد و گفت : خسته شدم . من نمی توانم تمام تو را پیدا کنم. هر چقدر هم مال من باشی، باز مال من ن...

ادامه مطلب